Yira del Carmen Díaz Urzola

Feminista campesina. Organización de base Sinpeagricun.